nedjelja, 4. rujna 2011.

Škrapa u vešti od pine


Kad sunce
u more pane
tamo di se no s nebon
sastavlja,
i leže sanjivo počivati
u postelju bez lancuna
i bez uzglavlja,
valovi triskaju škrapu.
Malo pobignu
pa se jope vratu,
pomiluju pa je
zalepatu.

Kada se sunce iz sna
probudi,
proškilji iza vra planine
i sine,
i kada se kalebi
za glavu ribe pokaraju,
valovi na žalu
rukon povitarca mirliće
stvaraju.

Pa kad se rascvitana škrapa
obuče u veštu
od pine,
more i meštra poludu
od radosti
i modre razigrane miline.

A.Č.
vešta - haljina
pine (pina) - pjene
pane - padne
no - ono
lancuna (lancun) - plahte
triskaju (triskati) - lagano šamaraju
jope - opet
zalepatu (zalepatiti) - jako ošamare
vra (vro) - vrha
kalebi - galebovi
pokaraju (karati) - posvađaju
mirliće (mirlići) - čipku
meštra - maestral