petak, 4. studenoga 2011.

BerekinPoteglo je dobro vrime, did Šime se nakanija u vrta štokod raditi pa se iša prisvući u staro.
- Mare, o Maare di si se zabola, čuješ me? Evo san poša ubući košulju a nema nijanke jedne puce na njoj, di su mi puce? Evo, i na kamižotu doiti jedna fali... što ti radiš s otin pucan, što si pomunjesala? - ljutija se Šime.
- Igran na takalićavicu š njiman, e!! Što ja radin s pucan?! Ja san se jutros pošla očešljati ma nema ni češlja; ma ni botunov na mon modron đemperu! Pitaj Antu di su!
- Dide, dvojica na traljan... tud doli... znaš kako to već gre... najprvo puce pa češlje... - javija se Ante iz kamare.
- Da' ću ti ja i tralje i puce, maša si ti ubuka široke gaće da ih nebi suzija, ja ti govorin! - vikala mu je mate, znala je već koja je to ura.
- Stari moj, - nastavila je baba - to ti je naš berekin bija meštar, neka ti pokaže frenje ima ih svakakvog izmišanog kolura, morda pripoznaš i svoje puce! Ja san ga jučera poslin podne vidila sa kumpanijon kad su ozgora kuće gorili vatru, i kad su ih brusili od stinu... vonjala je nika plastičina kaj kuga, pa mi je jutros sinulo...
- Puštite vi obe lipo maloga na miru, kupi' ćemo i puce i češlje, ima, fala Bogu, botunov u gradu.Neka mali igra na frenje neka i ja bi deboto još š njin zazogaja. Nego, gren ja ubuti štivale pa ću poći štokod čeprljati u vrta.
- Ma ubuj ti štivale i poj ti i u vrta, niko ti ne brani, ali ni un više dite ne nego stara tovarina, već i za curan trče okolo a još se pameti ni uvatija! - držala je baba prediku.
Ante je ukutrija, ovaj put ga je did izvuka iz gabule, a ka i uvik!
Did Šime je poša put konobe, zadovoljan što je 'maloga' izvuka iako će morati vezati gaće špaguljon jer i tamo je osta bez botunov. Ubuja je jednu štivalu, pa drugu... kad 'no, ništo meko unutra... živo... koprca se pod nogon...
- Ajme meni... zmija, zmija... Mare trči, gotov san...
- Ma di je zmija, jadan nebija? - stala je Mare atento s kantinelon na vrata.
Šime se izlebrija na cimentinu i mlatara jednon nogon:
- Potež, potež Maare... u štivali!
Kad je Mare potegla iz štivale je skočila - žaba! Žaba koju je Ante juče donija iz lokve i š njon munjesaja po dvoru.
- Ante, tovare jedan da tovare, što je maša je maša, ni 'vo prošlo bez tvoje ruke! Ma vidi ti meni berekina, staviti mi žabu u štivalu an?! - vika je did.
- E, neka ti i bude, neeeka, kad mu daješ pravo!! - udrila je baba štambilj.

A.Ć.


Temeljeno na istinitom događaju uz malo 'pjesničke slobode', imena su izmjenjena.

nianke - niti
puce - dugme
kamižotu (kamižot) - gornji dio radnog odjela
takalićavicu (takalićati) - igru na nešto što se kotrlja
botunov (botuni) - dugmadi
traljan (tralje) - tragljama (nosiljkama za nošenje tereta)
gre - ide
kamare (kamara) - sobe
maša - previše
berekin - vragolan
meštar - majstor
frenje - pikule, špekule
kolura (kolur) - boje
kumpanijon (kumpanija) - društvom
ozgora - sa sjeverne strane
deboto - pa skoro
zazogaja (zazogati, zogati) - zaigrao
štivale - čizme
čeprljati - čeprkati
tovarina (tovar) - magarčina
prediku (predika) - propovjed
ukutrija (ukutriti, kutriti) - umirio, umukao
konobe (konoba) - prostorije za držanje vina itd
atento - oprezno
kantinelon (kantinela) - letvom za kvačenje drvenih kapaka na prozoru
izlebrija (izlebriti) - izvalio se na rebra, na leđa
cimentinu (cimenat) - pod od betona
štambilj - pečat