srijeda, 25. siječnja 2012.

Strina bura


Fijuče, stenje,
ruši, cvili...
To su oblaci
na Velebit sili
kaj kudilja meki i bili.
Zasukali brke,
nakostrušili se cili
pa pušu, pušu...
Pomunjesala strina bura!

Latetinan škandrlja,
bore čepa i čupa,
kupe primišta,
nikoji dimljak skala
pa malo ferma.

A unda refulon novin,
ko zna kojin,
razbije bura Mari kajin,
digne joj fuštan
na vro glave,
ona zalenpura
pa pane.

- Jadna se stvorila,
viče Šika,
ondi će te ka perušinu
priko briga.
zavrljusi će te od zidinu
razbi će te
ka staru cigljinu!

- Sestro moja,
pomunjesala strina bura!

Kada je učinila što je tila -
iščepala, razbila,
odnila, posolila,
stala je kaj najpravednija
kaj da ni munjena ni bila!

A.Ć.

********************************************************

sili -sjeli
pomunjesala - poludjela
latetinan (latetine) - limenim posudama
škandrlja - šuška
čepa (čepati) - lomi
kupe - crjepove
nikoji -poneki
skala (skalati) - spusti, skine
ferma (fermati) - stane
refulon (reful) - zamahom
kajin - lavor
vro -vrh
fuštan - suknja naborana, široka
zalenpura (zalenpurati) - zatetura
pane - padne
perušinu (perušina) - perje
zavrljusi (zavrljusiti) - tresnuti, baciti
cigljinu (cigalj, sić) - limenu posudu za crpanje vode
munjena - luda


nedjelja, 15. siječnja 2012.

Stara kuća


Ispod Bandire osaiga,
zubon vrimena nagrižena,
kamen joj na kamenu stoji
i pripovida.

Ugrucila je u Patarinku
i stala, puna rešpekta
pran njivan ozgor,
osprid su joj grote
i saližan dvor,
a ozad žito, šenica, frmenta,
i zob, i bob, i raž...

A žuljavi ruk did Blaž!

Njezine kule i potloške,
bolotura,
volti i konobe,
kužine, kamare i podi.
stara kamena peć za kruv,
lastre, škure i buže -
libri su sa puno foji
iz kojih se čitati more.

Sada joj sunce zaviri
u kužinu, podgrijati malo gra
koga nema,
a misec na noćnon putu
zaiska kavalete
za uvatiti malo sna,
al' pođe ća oka snena.

A.Ć.


*****************************************************************


Bandira - brdo na mom otoku
osaiga - sa istoka
ugruciti - jako ugaziti nogom (fig.)
Patarinka- polje na mom otoku
pran - prema
ozgor - sa sjevera
osprid - sprijeda
grote - veliko kamenje
saližan (saližati) - popločan kamenim pločama
dvor - dvorište
frmenta - kukuruz
potloške - prizemnice
bolotura - kameni balkon u Dalmaciji
volti (volat) - svodovi u gradnjama prim. arhitekture
konobe (konoba) - prostorije za vino i hranu
kužine (kužina) - kuhinje
kamare (kamara) - sobe
podi (pod) - katovi
lastre - ostakljeno prozorska krila
škure - drveni prozorski kapci
buže - rupe
libri - knjige
foji - listovi papira
gra - vrsta sočiva
kavalete - krevetnedjelja, 1. siječnja 2012.

Novo ljeto


Danas Te Isuse molim,
i predajem Ti sve što imam
i sve što jesam,
danas Te Isuse molim jer Ti vjerujem
i jer Te volim.
Blagoslov Tvoj danas išćem,
na ovom Novom ljetu,
i jako Te, jako molim za Tvoju
Milost svetu.
Molim Te da budeš sa mnom
u svakom življenja trenutku,
i molim Te, molim žarko, za Tvoju
svetu ruku
da me čuva, da me vodi
na ovom križnom životnom putu.
Danas Te Isuse molim
da me čuvaš, da me braniš, da me vodiš,
da me snažiš..

A.Ć.