srijeda, 4. travnja 2012.

Morske orgulje


More je obećalo jugu u mom najdražem gradu
Velebni koncert popodne jedne subote sive
I pozvalo sve galebove i ribe na promenadu
Glazbe i plesa na skalinama Donje rive.

Doplesalo jugo u svom znatom ritmu ludom
Ogrnulo u čipkane haljine svaki tirkizni val
I sve je pratilo pod svojom palicom budnom
Kad raskošno započeo je svečani morski bal.

Podivljaše vali, kapljice slane prštaše u zrak
Podigoše na noge sve pospane, i vilu gorsku
Kad val poljubi kamenu tipku na vjetra znak.

Zagrliše se more i jugo uz čujni ushitni huk
Odsviraše na orguljama simfoniju morsku
O, kakav je bio to predivan zvuk!

A. Ć.