ponedjeljak, 30. srpnja 2012.

More na dlanu


KULTURA SNOVA iz Zagreba organizira

Međunarodni Pjesnički Festival

'' MORE NA DLANU ''

čija će se završna večer održati

05. - 06. 08. 2012. godine u

MARINI I TROGIRU

Festivalski susret pjesnika i govorenje poezije

održavat će se na jedrenjaku

KNJIŽARA BROD - BROD KULTURE

koji već tradicionalno održava manifestacije

diljem jadranske obale.

Kultura Snova


*******U zajedničkoj zbirci 'More na dlanu' nalaze se i moji stihovi.
Jako sam radosna što je i moja riječ dio te prekrasne niske.*