nedjelja, 16. prosinca 2012.

BariškadaNakvisili se škuri oblaci 
priko Bandire,
puni su kiše.
Tako na njiman piše.
Levera se sprema -
druge nema.

Za tren vitrina zafijuče,
zalampa, zagrmi,
krupa, kiša
iz neba i zemlje pada.
Bariškada!

Svi se u kuće zakveštali,
škure zatvorili,
vrata zakračunali,
u jednu se kamaru stisli 
i molili:
Zdravo Kraljice...

Izblidili oblaci škuri,
oprala ih levera,
pa nako mekane, bile,
od bumbaka i svile,
rastrlo sunce sušiti
na grane
čiste, sjajne.
Nema kiše više!
Tako na njiman piše.

A.Ć.


*******************************************

bariškada - jak vjetar, kiša, tuča, grmljavina
nakvisili ( nakvisiti ) - nadvili
Bandira - brdo na mom otoku
levera - nevera
zalampa ( lampati ) - zasjeva
krupa - tuča
zakveštali ( zakveštati ) - zatvorili
škure - drveni kapci na prozorima
zakračunali ( zakračunati ) -  zasunom zatvorili vrata
kamaru ( kamara ) - sobu
Zdravo Kraljice - molitva Gospi  ( molilo se protiv groma )
škuri -  tmurni, tamni
bumbaka ( bumbak ) - pamuka , vate


srijeda, 12. prosinca 2012.

Moj putmoj put je težak i trnovit
malo ravan
pa opet brdovit
hodat ćeš, hodat ćeš 
pa ćeš pasti
dignut ću te znaj
ruže će ti cvasti

ali da ruže imaju i trnje
toga se sjeti
da ne skreneš s tog puta
imaj na pameti

da su ruže i oštro trnje
sjeti se, sjeti toga
uzmi svoj križ i slijedi mene
Isusa svoga


A. Ć.
 
 
 

subota, 1. prosinca 2012.

Knjiga
                                                                       Naše malo misto, 12. marča 1963. g.


Dragi moj mili Ive!

           Evo da ti se javin su par riči. Primila san tvoju knjigu i sve san razumila što mi pišeš. Mi smo svi, fala Bogu, dobro, a tako želimo i tebi sve najbolje.
           Vamo su ružna vrimena, ili puše bura ili kiši, nikako se uvrimeniti. Sva srića što san posadila kumpire, neka su oni u zemlji a što će biti - Bog dragi zna. Ali, ko posadi štokod - štokod, užaja je reći did Mate.
           Ćaća i mate su po staron, znaš ti njih, vajik ništo radu a ne moru više ni oni. Mate se sva usukala, a ćaći udre u križa pa se vas najerija. Vajik te spominju - naš Ive vako naš Ive nako...  Niki dan mate kaže malon Jošku: ' Vidi ga koliko to dite sumilja na ćaću, prćizi moj Ive ka da ga je pljuka! '
           A eto, drčina su svi troje, fala Bogu, dobro i svi jedva čekaju kad ćeš doći doma. Brat mi se Ante ništo mota oko male Nikine, a pari mi se po svoj priliki da ni un njoj ni mrski. Mala je šesna i dinjoža je, svakon se vajik lipo javi. A, eno in, što ću in ja!
           A sada, da ti kažen da san no kućice stavila pod krov, inkartala i zatvorila, i još san ništo šoldi zašparinjala pa bi mogli ući unutra kad ti dođeš, ako Bog da.
            Nego, znaš što, moj Ive, ja san ti se ostrigla i naricala. Znaš, morala san dati malo ondulacije jer, kako ću nako, to je sad moderno. Ja znan, moj Ive, da to tebi neće biti po volji, imala sa ja spletenice ka gužve, i meni ih je ža, ali ja više neću biti staromodna!
            I još jednu stvar,  kada dođeš u Taliju, kupi' ćeš mi plasirku u modro gasnon koluru, i vinovi bukle ( zajno će lipo figurati ). To već ima svaka šušabuša a najskoli da ne jedna mornaruša!  Još ćeš mi kupiti nikoliko pari nailonk ( ma kupi ih dobrin, no ti  je kaj paučina, brzo se rasparaju ) ali onih sa kanjoton. Mali Joško kaže da njemu kupiš balu, Marija - da njoj doneseš brunculet. Drugo sve znaš, a kad mi pošalješ brzojav ja ću doći u Riku.
             A sada, dragi moj mili Ive, neka te dragi Bog, Majka Božja i Sveti Nikola pratu i neka te meni vratu!

Primi puno, puno pozdrava od tvoje nezaborave

Vane!

                                                                           A. Ć.                                                                                                                                               
                                                                                                                                   **********************************************************

       
U našen malon mistu, u nikin prošlin vrimenin, većina muških su navigali. Žene su bile doma i, dok njih ni bilo, vodile brigu o svemu, o dici, kući, polju i sve što je tribalo. Bile su one vridne, obavljale sve posle ali nisu zapuštivale ni sebe. Imale su i pravo! 
Kad bi brod tribaja doći u niki domaći porat, a najviše u Riku, unda su one lipo išle u vijaz. Znale su one poći i u Trst, Veneciju, Ankonu i druge talijanske gradove, i te kako, a bome nike su lipo viazale i na Karibe, i što ja znan di još...
Uvik su se lipo oblačile, ma  ni to sad bilo neznan što ali par prioblak za u crkvu i već di bi priličilo, bilo je uvik čuvano i spremno;  ali ne samo one nego i one kojin muževi nisu navigali, jer su njiman naručivale da in kupu već što bi tile, i tako su sve bile 'moderne' kako kaže naša Vana.
I eto, tako je to bilo nikad u Našen malon mistu u vrime kad se kuće još nisu zaključivale, kad bi Mare Luci doviknula: 'O Luce, dođi mi promišaj brudet da mi ne zagori,  gren skočiti u butigu rad papra, jeli i tebi što triba?'  
Eee, bilo je to dok je Bog još odija po zemlji, reka bi pokojni did Mate. 


marča ( marač ) - ožujka
knjiga - pismo 


vajik - uvijek 
usukala - ušla u se, smršavila
najerija ( najeriti ) - nakrivio
sumilja - sliči 
prćizi - isti kao neko
pljuka - pljunuo
drčina - djeca
pari mi se - sve mi se čini
ni mrski - nije odvratan, drag je
šesna - lijepa, skladna
dinjoža - ljubazna
inkartala ( inkartati ) - ožbukala
šoldi - novci
ostrigla ( ostrići ) - ošišala
naricala ( naricati )- nakovrčala kosu 
ondulacije ( ondulacija ) - vodene trajne
gužve ( gužva ) - namoti vune
plasirku ( plasirka ) - plasiranu suknju
modro gasnon - tamno plavom    
koluru ( kolur ) - boji
vinovi - ružičasti
buklekomplet majica i džemper fino pleteno 
najskoli - kamoli
mornaruša - žena od pomorca
nailonk ( nailonke ) - najlon čarapa (mn.)
kanjot - nat na čarapi
balu ( bala) - loptu
brunculet - narukvicu
Rika - grad Rijeka
Vana - izvedenica od Ivana, Ivanica ( jako uobičajeno u Našen malon mistu ).

porat - luka
vijaz  - putovanje
brudet - vrsta jela spravljena od ribe
gren - idem
butigu ( butiga ) - trgovinu
rad - po